Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382888973
  • Email:
   thanhhuyen101976@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nxtuyen.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đinh Bảo Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   Dinhtrung1977@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều