Ban lãnh đạo
 • Hoàng Văn Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   hvchinh1959@gmail.com
 • Phạm Quốc Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   tronganhk13@gmail.com
 • Đinh Bảo Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   Dinhtrung1977@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều