Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Tuyên
Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Tuyên
Ngày tháng năm sinh 06/08/1963
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Ths
Thuộc về bộ phận Đại học Toán
Email nxtuyen.c3hq@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều