Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0382888973
  • Email:
   thanhhuyen101976@gmail.com
 • Lại Thị Báu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   laithibau78@gmail.com
 • Hoàng Tiến Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913009505
  • Email:
   thaihqv@gmail.com
 • Đinh Thị Tú Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTVP
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   thanhdinh.080872@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều