Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Lan Hương
Phó Bí thư Vũ Thị Lan Hương
Ngày tháng năm sinh 06/09/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên ngành Tin học
Địa chỉ Tp Yên Bái
Email vulanhuong.c3hqv@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều