Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày tháng năm sinh 14/10/1976
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại 0382888973
Email thanhhuyen101976@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - GDTC

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều