Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nxtuyen.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntthang.c3cva@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Đinh Bảo Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   Dinhtrung1977@gmail.com
 • Vũ Văn Bộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   vbo.hqv@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều