Ban lãnh đạo
 • Lê Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   lhgiangyenbai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977415302
  • Email:
   trunghieubinhyen@gmail.com
 • Nguyễn Anh Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904879286
  • Email:
   nathuy.c3hqv@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919925862
  • Email:
   nmquyen.c3hqv@yenbai.edu.vn
 • Vũ Văn Bộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   vbo.hqv@gmail.com
 • Nguyễn Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964898660
  • Email:
   duchanghqv@gmail.com
 • Bùi Thị Hiền Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
  • Email:
   hienanhhqv@gmail.com
 • Trương Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944295837
  • Email:
   tmhien.c3hqv@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều