Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nxtuyen.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntthang.c3cva@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Vũ Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vulanhuong.c3hqv@gmail.com
 • Đào Thị Cẩm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   daocamhuong81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0946227009
  • Email:
   thuytoanhqv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nttvan.c3hqv@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987572396
  • Email:
   nguyendohqv@yenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nghiabuithi@yahoo.com.vn
 • Đinh Bảo Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02163713958
  • Email:
   Dinhtrung1977@gmail.com
 • Phạm Thị Mai Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nhinhic3hqv@gmail.com
 • Lê Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912507663
  • Email:
   lephongyb@gmai.com
 • Lại Thị Báu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   laithibau78@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều