Ban lãnh đạo
 • La Thùy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01649199015
  • Email:
   thebinh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hoàng Tiến Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913009505
  • Email:
   thaihqv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985293494
  • Email:
   nmtam.c3hqv@yenbai.edu.vn
 • Phạm Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0967.222.908
  • Email:
   hunglam78yb@gmail.com
 • Đinh Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983141502
  • Email:
   dinhhahqv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949385000
  • Email:
   thuhahqv@gmail.com
 • Phạm Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987865568
  • Email:
   phamkimthoa.c3hqv@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều