Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Minh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0948133070
  • Email:
   minhthuy.260170@gmail.com
 • Đinh Thị Tú Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTVP
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   thanhdinh.080872@gmail.com
 • Nguyễn Hùng Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0975.533.679
  • Email:
   nguyenhungcuongyb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tố Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973378241
Tin tức
Tin đọc nhiều