Bài hát: Chúng em hát về trường Hoàng Quốc Việt

Lời của : Phạm Văn Bình - Nhà giáo ưu tú - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Phổ nhạc: Nguyễn Xuân Sơn

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài hát: Trường HQV

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều