Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với GDMN, GDPT, GDTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 06/8/2019 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND; V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với GDMN, GDPT, GDTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

http://yenbai.edu.vn/van-ban-cong-van/van-ban-so-gd-dt/quyet-dinh-ban-hanh-khung-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2019-20.html

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều